1. Obróbka skrawaniem – obróbka mechaniczna ubytkowa, polega na ścinaniu małych drobin obrabianego materiału. Obróbkę skrawaniem dzielimy na:

 • obróbkę wiórową – polega na usuwaniu nadmiaru materiału narzędziami skrawającymi. Obróbkę wiórową dzielimy na: zgrubną, średnio dokładną, dokładną oraz bardzo dokładną,
 • obróbkę ścierną – obróbka mechaniczna, w której narzędziem skrawającym są ziarna ścierne lużne albo w postaci pasty, tarczy, osełki lub papieru ściernego.

2. Obróbka plastyczna – metoda polegająca na kształtowaniu metali i ich stopów za pomocą odpowiedniego nacisku za pośrednictwem odpowiednich narzędzi. Celem obróbki jest trwała zmiana kształtu i wymiarów obrabianego elementu. Obróbka plastyczna powoduje zmianę właściwości mechanicznych. Obróbkę plastyczną dzielimy ze względu ma temperaturę na:

 • obróbkę na gorąco,
 • obróbkę na półgorąco,
 • obróbkę na zimno.

3. Maszyny CNC ( Computeried Numerical Control) – pol. Komputerowe Sterowanie Urządzeń Numerycznych. Urządzenia wyposażone w mikrokomputer, który można dowolnie programować w celu wytworzenia danego elementu. Układy sterowania obrabiarek NC/CNC dzielimy na:

 • sterowanie punktowe – narzędzie znajduje się w ściśle określonym położeniu względem obrabianego przedmiotu,
 • sterowanie odcinkowe – ruchy robocze narzędzi z określonym posuwem wyłącznie po torach równoległych do ustalonej osi współrzędnych,
 • sterowanie ciągłe (kształtowe) – narzędzia wykonują dowolny ruch w pełnym zakresie obrabianej figury lub bryły. Sterowanie ciągłe dzielimy na: 2D; 2,5D; 3D.

4. Tokarka – urządzenie stosowane do obróbki skrawaniem przedmiotów najczęściej o powierzchni brył obrotowych takich jak np. wałki, stożki, kule, gwinty zewnętrzne, gwinty wewnętrzne. Narzędziami skrawającymi są najczęściej noże tokarskie, wiertła oraz narzędzia gwintujące.


5. Frezarka – urządzenie stosowane do obróbki skrawaniem płaskich powierzchni oraz powierzchni kształtowych takich jak np. rowki, koła zębate, gwinty. Narzędziami skrawającymi najczęściej są frezy, które najczęściej poruszają się ruchem obrotowym oraz posuwem względem obrabianego przedmiotu.


6. Wykrawarka – urządzenie umożliwiające elastyczną obróbkę metali, oprócz wykrawania oferuje szereg przydatnych funkcji takich jak np. formowanie elementów z blachy, wytłaczanie oraz wykonywanie gwintów. Głowica wykrawająca może obracać narzędzie pod dowolnym kątem nachylenia.


7. Prasa krawędziowa – urządzenie służące do gięcia arkuszy blach. Prasy krawędziowe dzięki odpowiednim narzędziom ( stemple i matryce) umożliwiają wyginanie blach pod dowolnym kątem, zagniatanie oraz karbowanie. Prasy krawędziowe dzielimy na:

 • hydrauliczne – prasy o największym nacisku,
 • elektryczne – bardzo szybkie, służą do gięcia małych detali,
 • pneumatyczne – szybkie, służą do gięcia małych detali w dużych seriach,
 • mechaniczne – dokładne i szybkie, energia dostarczana jest do koła zamachowego za pośrednictwem silnika elektrycznego.

8. Cięcie laserowe – nowoczesna metoda obróbki. Podstawową różnicą jest stosowany czynnik tnący, który w przypadku cięcia laserem stanowi gorący promień lasera oraz gaz techniczny o dużej czystości. W zależności od mocy stosowanego urządzenia rozróżniamy trzy sposoby cięcia:

 • metoda spalania,
 • metoda stopienia,
 • metoda sublimacji.